Hal Ini Sebenarnya Dilarang Ketika Menjelang Solat Maghrib, Namun Sering Dilanggar Oleh Ummat Muslim…

Apabila
Maghrib tiba, rata-rata penduduk Indonesia terutama dipelosok-pelosok
yang penduduknya Muslim segera bergegas meninggalkan pekerjaannya dan
akan pulang ke rumah sambil menutup rumah dan bersiap ke Masjid untuk
solat jamaah.


“Jika
malam datang menjelang, atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah
anak-anak kalian, kerana sesungguhnya ketika itu syaitan sedang
bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka lepaskan
mereka. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, kerana sesungguhnya
syaitan
tidak
dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula bekas minuman dan makanan
kalian dan berdzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekadar
meletakkan sesuatu di atasnya, matikanlah lampu-lampu kalian! ”

Dari
Jabir radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa
sallam bersabda: “Jangan lepas haiwan ternak kalian dan anak-anak kalian
apabila matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu Isya. Kerana
syaitan bertebaran jika matahari terbenam hingga berlalunya awal waktu
Isya.”

Di dalam sebuah buku ilmiah kategori agama yang dikarang oleh Prof. DR. Ir. H. Osly Rachman, MS dengan judul The Science Of Solat menjelaskan.

Didalam buku tersebut juga dipaparkan, perubahan warna merah pada saat menjelang Maghrib selaras dengan kekerapan Jin.

Didalam hadis Rasulullah SAW juga sudah dijelaskan, saat Magrib Jin sudah bergegas untuk keliaran. Pastinya
mereka mencari manusia-manusia untuk digoda dan hujung-hujungnya
beberapa manusia terjerumus meninggalkan perintah Allah SWT.

Wallahua’lam …