“Isteri Selingkuh Dengan Adik Ipar Sendiri” hancur hati suami bila dgr pengakuan isteri

 

Remvk hati seorang suami apabila mengetahui anak yang dilahir kan isteri tercinta merupakan anak lelaki lain. Lebih menyedihkan, si iste ri mengakui anak yang dilahir kan merupakan anak kepada adiknya sendiri!

Pada mulanya du a beradik yang telah beruma h tangga ini menga mbil keputusan untuk ting gal bersama di sebuah rumah bagi mengur angkan k0s sewa rumah.

Anak bvkan daripada benihnya

Menerusi perk0ngsian yang dik0ngsikan oleh peguam Nur Fatihah Azzahra di Facebooknya, se0rang ind ividu telah bertanyakan mengenai hukum li’an ia itu suami hendak me nafikan anak yang dikan dung isteri sebagai d4rah dag ingnya.

Hal ini kerana iste rinya baru sahaja bersalin 12 hari dan telah mengaku bahawa anak berke naan bukan anak daripada ben1hnya. Lebih mengejvtkan lagi apa bila ist3rinya memberitahu bahawa anak berk enaan merupa kan anak adik nya sendiri.

Kelahiran pertama cahaya mata mereka, tem poh perkahwinan baru capai usia setahun lebih. Sepatut nya dalam tempoh ni masing-masing sedang ser0nok layan baby.

Lelaki berkenaan telah bertanya kepada adik kandvngnya itu mengenai apa yang sudah terjadi dan akhirnya si adik telah men gaku bahawa mereka mema ng kerap ‘ber sama’ atas da sar svka sama svka.

Separuh g1la apabila mendapat berita mal4ng sebegitu

Detik p3rit berkenaan bermula apabila pasangan berke naan tinggal bersama ipar duainya atas persetvjuan untuk mengura ngkan k0s sewa rumah dan mereka berempat telah tinggal sebum bung dalam satu rumah dua tingkat di Selang0r. Ak1bat PKP, si suami terkan das di Perak kerana tidak boleh mer3ntas negeri. Maka sejak daripada itu, tinggalah ist3rinya bers ama adik ipar serta biras.

Namun entah bila dan bagaim ana, secara t1ba-ti ba isterinya meng4ku bahawa sudah beb erapa kali terl4njur dengan adik ipar sendiri semasa su4minya dan biras tiada di rumah. Apabila isterinya mendapat tahu bah awa dirinya h4mil, dia beri ya-riya mem inta agar suam inya merent as negeri untuk c0ver line kehamilannya itu.

Walau bagaim anapun, apabila ana knya lahir, ist3rinya telah meny3dari bahawa ravt waj ah serta sifat anaknya itu memang mengikut rupa adik iparnya. Kerana tidak sanggup untuk men1pu suaminya lagi serta meny esal dengan perbvatan yang telah dila kukannya, ist3rinya telah membuat penga kuan bahawa anak yang baru lahir itu sebenar nya bukan benih hasil darip ada perkah winan mereka.

Suaminya separ uh gil4 apabila mendapat berita ‘m4lang’ sewaktu dia di Perak. Apabila dis0al kembali oleh peguam berkenaan mengenai keya kinan dirinya terhadap isu penafian na sab berkenaan, si suami mengatakan jauh di sudut h atinya dia menganggap bayi tersebut sebagai anak nya dan perlu dirujuk kepada Hakim. Bagi saya tu anak saya, Puan..

Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Sumber : Nur Fatihah Azzahra via semakanpermohonan